بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیِم

برای استفاده از نرم افزار موجود در این سایت، به قسمت "تحقیقات کُتُب" وارد شوید و از امکانات قرار داده شده در این قسمت از قبیل "محتویات کُتُب"، و "جستجوی موضوعات" بهره بگیرید.

 

در قسمت "محتویات کُتُب" متن عربی آیات به همراه ترجمه های گوناگونی از آنها قابل مشاهده و بهره برداری است.

 

در قسمت "جستجوی موضوعات" مطالب و موضوعات مورد علاقه را می توان با جستجوی کردن یک یا چند کلید واژه جستجو نمود. برای دستیابی به این منظور از علامت "+" در بین کلمات استفاده کنید.

 

همچنین برای آشنایی با روند انجام این کار، به قسمت "دربارۀ ما" و زیرمجموعۀ آن مراجعه کنید.

 

در قسمت مقالات می توانید مقالات منتشر شده را ملاحظه کنید.

مقالاتی که در گروه "مقالات در دست تهیه" قرار می گیرند، پس از تهیه به گروه وابسته به آن منتقل خواهند شد.