برای ارتباط با ما می توانید از طریق ایمیل زیر نظر اقدام نمائید و هرگونه انتقاد و پیشنهاد در جهت بهبود و رفع نواقص احتمالی  این کار را با ما در میان بگذارید.

بدیهی است نظرات شما عزیزان می تواند ما را در مسیر ارتقاء و پویا نمودن این کار یاری نماید.

اما از آنجا که یک ارتباط مؤثر، یک ارتباط دو سویه است، لذا این امکان فراهم گردیده است تا با دریافت نظرات شما عزیزان، بتوانیم پاسخ مقتضی را به حضورتان ارائه کنیم، باشد که خداوند هدایتگر همۀ ما باشد. (ان شاءالله)

 


Email: Info@Albayyenat.com  

ارتباط با ما از طریق طرح پرسش

مشخصات فرد

طرح سؤال